วิธีคำนวณปริมาตรไม้

วิธีคำนวณปริมาณไม้

การคำนวณปริมาณไม้ ที่นิยมมี 2 วิธี

วิธีที่1 คำนวณเป็นคิวบิกฟุต

ความหนา(นิ้ว)x ความกว้าง(นิ้ว)x ความยาว(เมตร)x 0.0228 = คิวบิกฟุต

ตัวอย่างเช่นไม้ขนาดหนา1.5นิ้ว กว้าง6นิ้ว ยาว 4.0เมตร =1.5x6x4.0x0.0228

                                                                                       =0.821

วิธีที่2 บอกพื้นที่ให้ และต้องการหาจำนวนไม้เป็นเมตร

ตัวอย่างเช่นห้องขนาด 3x2เมตร ต้องการใช้ไม้หน้ากว้าง8นิ้ว ปูพื้นจะต้องการไม้ทั้งหมดกี่เมตร

วิธีคิด ขนาดห้องกว้าง 2 เมตร เท่ากับ 200 ซม.ไม้กว้าง8นิ้ว เท่ากับ 20.3 ซม.เมื่อปูครบความกว้างต้องใช้ไม้ 10 แผ่น ขนาดความยาวไม้ แต่ละแผ่น 3 เมตร ดังนั้นใช้ไม้ทั้งหมด 30 เมตร 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 21 เมษายน 2009 เวลา 21:32 น. )