ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

วัน/เดือน/ปี
ท้องถิ่น
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
FOB.
(Bangkok)
ยางแผ่นดิบ
น้ำยางสด
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น3
ยางแผ่นผึ่งแห้ง
น้ำยางสด
30 เมษายน 2552
50.30
53.00
52.40
54.85
-
54.50
58.00
29 เมษายน 2552
49.90
52.00
51.81
54.03
-
54.50
57.75
28 เมษายน 2552
49.90
52.00
51.81
54.03
-
54.00
57.85
27 เมษายน 2552
49.70
52.00
51.30
53.30
-
54.00
57.85
24 เมษายน 2552
49.70
50.50
51.50
53.30
-
51.00
57.90
23 เมษายน 2552
50.10
5150
51.46
53.63
-
52.50
58.10
22 เมษายน 2552
50.10
51.50
51.95
53.63
-
52.50
58.10
21 เมษายน 2552
50.40
53.50
51.85
53.63
-
54.00
58.50
20 เมษายน 2552
51.40
55.50
52.80
54.53
-
56.50
58.50
9 เมษายน 2552
50.65
53.00
53.23
54.69
-
53.00
58.40
8 เมษายน 2552
50.10
53.00
52.83
53.85
-
53.00
58.00
7 เมษายน 2552
49.70
53.00
52.52
53.83
-
53.00
56.15
3 เมษายน 2552
47.70
54.00
50.63
52.29
-
55.00
55.30
2 เมษายน 2552
47.00
53.50
49.32
50.89
-
54.00
54.10
1 เมษายน 2552
46.75
52.50
49.19
50.89
-
53.00
53.90
31 มีนาคม 2552
46.60
55.30
49.00
50.77
-
56.50
53.50
30 มีนาคม 2552
46.40
54.75
48.70
50.75
-
55.50
53.40
27 มีนาคม 2552
46.40
54.00
48.60
50.62
-
55.50
53.35
26 มีนาคม 2552
46.00
53.00
48.30
49.15
-
55.00
52.55
25 มีนาคม 2552
45.50
55.00
47.70
49.15
-
56.00
52.50
24 มีนาคม 2552
45.50
54.50
47.70
48.32
-
55.50
52.40
23 มีนาคม 2552
45.20
53.50
47.17
48.32
-
54.50
51.85
20 มีนาคม 2552
44.50
52.80
46.35
48.32
-
53.00
51.70
19 มีนาคม 2552
44.30
53.50
46.18
45.09
-
55.50
51.90
หน่วย : บาท
แหล่งข้อมูล : สำนักตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา